Ο πλανήτης …ή αλλιώς ο πλανήτης της φωτιάς!!!

Ο πλανήτης Άρης…ή αλλιώς ο πλανήτης της φωτιάς!!!
Δείτε από ποια ιδεογράμματα δημιουργείται η έννοια του!
Από την φωτιά και τα άστρα!!!