“Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων, αρχίζει με ένα βήμα”

«千 里  之   行,  始   于  足  下»

Qiānlǐ zhī xíng shǐ yú zúxià

“Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων, αρχίζει με ένα βήμα”

 

Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό κινέζικο απόφθεγμα γραμμένο από τον μεγάλο αρχάιο Κινέζο φιλόσοφο Laozi και το οποίο βρίσκουμε στο κλασικό κείμενο Dao De Jing.

Παρότι η μετάφραση του είναι “Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων, αρχίζει με ένα βήμα” , μπορεί να λάβει κι άλλες ερμηνείες όπως, όσο δύσκολο ή ακατόρθωτο και αν μας φαίνεται κάτι , αρκεί να βρούμε την δύναμη να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι προς αυτό.

Ακολουθει ανάλυση των ιδεογραμμάτων της φράσης. Εκτός από τις παρακάτω σημασίες τα ιδεογράμματα έχουν κι άλλες, εμείς όμως επιλέξαμε να παραθέσουμε μόνο αυτές που σχετίζονται με την συγκεκριμένη φράση και βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή της.

千qiān= ο αριθμός χίλια (1.000). Σημαίνει επίσης, ένα τεράστιο ποσό από κάτι.

里 lǐ = αρχαία μονάδα μέτρησης για το 1 κινέζικο μίλι (περίπου 500μέτρα).

之zhī = μόριο παρόμοιο του 的.

行xíng= περπατώ/πηγαίνω/ταδιδεύω/ταξίδι

始于shǐ yú = ξεκινάω/αρχίζω με (to begin with) .始shǐ = ξεκιναώ/αρχίζω / 于yú = προθεση με

足下 zúxià=  κυριολεκτική μετάφραση: κατω από το πόδι  足zú=πόδι 下xià= κάτω / μεταφορική μετάφραση: (κάνοντας-πατώντας) ένα βήμα.