🧐Πώς χρησιμοποιείται το στοιχείο 把 (bǎ)? 🧐

🧐Πώς χρησιμοποιείται το στοιχείο 把 (bǎ)? 🧐

Μια ανάλυση γραμματικής που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του στοιχειου 把 (bǎ).

Η πρόταση 把 είναι ένας μοναδικός τύπος δομής για την Κινεζική, συγκριτικά με τις άλλες Δυτικές γλώσσες.
Το 把 παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στο υποκείμενο και αλλάζει την θέση του αντικειμένου φέρνοντας το δίπλα του. Ακολουθεί το ρήμα το οποίο στη νέα του θέση δείχνει εμφατικά το αποτέλεσμα της πράξης. Αυτή είναι και η ουσία μιας τόσο περίεργης δομής!
Για να χρησιμοποιήσω την πρόθεση 把 πρέπει να θυμάμαι ότι: Το αντικείμενο πρέπει να είναι γνωστό. Ορισμένο. Οι φράσεις με 把 χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τι συνέβη στο αντικείμενο με λεπτομέρεια.
Το ρήμα δεν είναι μόνο του, υπάρχει και συνέχεια που σίγουρα έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της πράξης.
Οι προτάσεις 把 δεν δεσμεύονται με κάποιον ιδιαίτερο χρόνο. Τις χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε σε γεγονότα του παρελθόντος ή θέλοντας να ζητήσουμε κάτι.

Σύνταξη:
• Κατάφαση:  Υποκείμενο+ 把 + Αντικείμενο + Ρήμα + και όποια άλλη έκφραση θέλουμε να προσθέσουμε
πχ: 我把这件衣服洗好了。 (wǒ bǎ zhè jiàn yī fu xǐ hǎo le) = Έχω ήδη πλύνει αυτό το ρούχο.
*Όταν στην πρόταση προσθέτουμε χρονικά επιρρήματα και προθετικές προτάσεις
Υποκείμενο + (Χρόνος / βοηθητικό ρήμα) + 把 + Αντικείμενο + Ρήμα + 在/到 + προθετική φράση
Π.χ: 他(已经)把钱包放在桌子上了。 (tā yǐ jīng bǎ qián bāo fàng zài zhuō zi shàng le) = Έβαλε κιόλας το πορτοφόλι του στο τραπέζι .

*Χρησιμοποιώντας την πρόθεση (给=σε)
Υποκείμενο + (Χρονικό ή ευκτικό ρήμα ) + 把 + Αντικείμενο + Ρήμα + 给 + σε κάποιον
Π.χ: 我(要)把这本书送给妈妈。 (wǒ yào bǎ zhè běn shū sòng gěi mā ma) = Θέλω να στείλω ένα βιβλίο στην μαμά μου.
*Υποκείμενο + (Χρονικό ή ευκτικό ρήμα) + 把 + Αντικείμενο 1+ Ρήμα + 成 + Αντικείμενο 2
Π.χ : 她(已经)把这本小说翻译成英文了。 (tā yǐ jīng bǎ zhè běn xiǎo shuō fān yì chéng yīng wén le) = Ήδη έχει μεταφράσει το μυθιστόρημα στα Αγγλικά.

• Άρνηση: Υποκείμενο + 没有/不 + 把 + Αντικείμενο+ Ρήμα + Αλλά στοιχεία

πχ: 我没有把书拿出来。 (wǒ méi yǒu bǎ shū ná chū lái) = Δεν πήρα το βιβλίο έξω .

Υποκείμενο + 没有/不/别 + 把 + Αντικείμενο + Ρήμα + 在/到 + Προθετική φράση
Π. χ 你别把钱包放在桌子上。 (nǐ bié bǎ qián bāo fàng zài zhuō zi shàng) = Μην βάζεις το πορτοφόλι σου πάνω στο τραπέζι .

• Ερώτηση: Υποκείμενο + 把 + Αντικείμενο + Ρήμα + άλλα στοιχεία + 吗?

Π.χ : 你把钥匙放回去了吗? (nǐ bǎ yào shi fàng huí qù le ma) = Έβαλες το κλειδί πίσω;

*Άρνηση: Η αρνητική λέξη θα πρέπει να τοποθετηθεί πριν από το “把”.

Π.χ: “她没把昨天的作业做完” Δεν μπορούμε να πούμε : “她把昨天的作业没做完”.

~Συχνά λάθη :
Α)Το αντικείμενο πίσω από το “把” θα πρέπει να είναι ορισμένο πρόσωπο ή πράγμα . Π.χ : “我把那本书买来了” Δεν μπορείς να πεις “我把一本书买来了”.
Β)Εάν έχουμε τα εξής ρήματα 来、去、是、有 , η λέξη “把” δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί . Π.χ : “我去年去北京了” Δεν μπορείς να πεις “我去年把北京去了” , “我有那本书了” ούτε “我把那本书有了”