ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το YCT (Young Learners Chinese Test)είναι μία τυποποιημένη διεθνής πιστοποίηση Κινεζικής γλώσσομάθειας αρχικού επιπέδου. Είναι προσανατολισμένη για μη Κινέζους μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό και Γυμνάσιο και πιστοποιεί τη δυνατότητα τους να χρησιμοποιούν τη Κινεζική γλώσσα στο σχολείο τους στη προσωπική τους ζωή και την καθημερινή ενασχόληση τους.
Περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα: YCT (επίπεδο 1), YCT (επίπεδο 2), YCT (επίπεδο 3), YCT (επίπεδο 4) και έχει δύο ανεξάρτητες εξετάσεις: τις γραπτές και τις προφορικές.

Το κινέζικο εκπαιδευτικό σύστημα είναι χωρισμένο σε 6 επίπεδα. Καθώς ο μαθητής προχωράει, μαθαίνει τις διάφορες πτυχές της γλώσσας (κατανόηση, εκφορά ιδεογραμμάτων, γραμματική, ιδιώματα κλπ). Σταδιακά θα καταφέρει να την χρησιμοποιεί με ευφράδεια και σιγουριά.Αυτά τα έξι επίπεδα αντιστοιχούν στις έξι πιστοποιήσεις του HSK (Han Yu Shuiping Kaoshi), το επίσημο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Κινεζικής, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για αλλόγλωσσους ανά τον κόσμο. Τα επίπεδα κυμαίνονται από HSK1 (αρχαρίων) μέχρι HSK6 (προχωρημένων)

Κινέζικα Μαθήματα

Το Business Chinese Test (BCT) εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν την κινεζική γλώσσα στο εργασιακό περιβάλλον..

Αποτελείται από προφορική και γραπτή εξέταση, ενώ διαθέτει 3 επίπεδα: BCT (Επίπεδο A), BCT (Επίπεδο B), BCT (προφορικά). Η ύλη σχετίζεται με τον επιχειρηματικό κόσμο, την καθημερινότητα και τις κοινωνικές επαφές.

Το HSKK είναι η προφορική εξέταση του HSK. Υπάρχουν 3 επίπεδα προφορικών εξετάσεων, το HSK ( αρχάριων), HSK (μέσο) και το HSK (προχωρημένο). Το HSKK πιστοποιεί τις γνώσεις του υποψήφιου στον προφορικό λόγο, εξετάζοντας την ευχέρεια και την ικανότητα χειρισμού καθημερινών φράσεων της κινεζικής γλώσσας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα γιατο σύστημα πιστοποίησης της Κινεζικής γλώσσας;