ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ιδανικό Σύστημα εκμάθησης

Στο Chinesegreece δημιουργήσαμε το ιδανικό σύστημα εκμάθησης της κινέζικης γλώσσας για παιδιά προετοιμάζοντας τα κατάλληλα, ώστε να μπορέσουν μελλοντικά να εμβαθύνουν στη γλώσσα αλλά και να φοιτήσουν σε Κινέζικα Πανεπιστήμια. Μαθαίνουν Κινέζικα σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη τόσο των γραπτών όσο και των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων στη γλώσσα

Εικονογραφημένα βιβλία

Η ιστορία των εικονογραμμάτων είναι ίσως το ισχυρότερο όπλο γνώσης των εκπαιδευτικών μας, το οποίο μέσα από ένα πρόγραμμα εικονογραφημένων βιβλίων, οπτικοακουστικών μέσων και χαρούμενης διάθεσης χτίζουν γερά την μνήμη και την επίδοση των παιδιών η οποια συνεχώς αναβαθμίζεται.

O Στόχος μας

Είναι να δημιουργήσουμε γερά θεμέλια μέσα από ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα στη νεαρή ηλικία των μαθητών μας, εμπλουτισμένο με στοιχεία της κουλτούρας της Κίνας αλλά και με τη σημαντική πολιτιστική της κληρονομιά.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε

Μετωπική διδασκαλία

Η εκμάθηση της Κινεζικής στο Chinesegreece, έχει ως επίκεντρο τον μαθητή. Για το λόγο αυτό κάθε Ειδική Δυσκολία μαθητών στη μάθηση, μετατρέπεται σε Ειδική δεξιότητα!!!
Για τη σωστή αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος, ο εκπαιδευτικός μας εξατομικεύει τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής και την προσαρμόζει στις ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και η προσέγγιση τους σε ένα νέο γλωσσικό σύστημα εικονογραμμάτων αναδιαμορφώνουν την σκέψη τους από την αρχή!

Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες για εμάς είναι Ειδικές Μαθησιακές Δεξιότητες! Οι ανομοιογενείς δυσκολίες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, την κρίση και γενικότερα την ικανότητα του παιδιού για μάθηση, εμείς διαπιστώνουμε μετά από μεγάλη εμπειρία με μαθητές ‘Ειδικών Δεξιοτητων’ ότι οι περισσότεροι έχουν φτάσει με μεγάλες βαθμολογίες πάνω από το 3ο πτυχίο στην Κινεζική. .