Πώς λέμε αντίο στα Κινέζικα??

Πως λέμε ‘Αντίο’ στα Κινέζικα;🤓

1. 再见 (zài jiàn) – Αντίο
Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να αποχαιρετήσεις κάποιον .
Το 再见 (zài jiàn) βέβαια στην κυριολεξία σημαίνει: ‘Θα σε ξαναδώ’.
Ωστόσο, το 再 (zài) έχει την έννοια του επιρρήματος ‘πάλι’ και το 见 (jiàn) του ρήματος ‘βλέπω’.

2. 拜拜 (bái bái) – Bye bye! (Όπως το Αγγλικό “bye bye”) Οι νεαρότερες ηλικίες το συνηθίζουν!

3. 慢走 (màn zǒu) – Τake care. Να προσέχεις
Ακριβώς μεταφράζεται “περπάτα αργά”. Αλλά είναι ένας τρόπος να πεις σε κάποιον να προσέχει τον εαυτό του. “Τake care.”

4. 再会! (zài huì) – Θα ξαναβρεθούμε

5. 明天见 (míng tiān jiàn) – Θα σε δω αύριο
6. 回头见 (huítóu jiàn) – Θα τα πούμε μετά
7. 下周见 (Xià zhōu jiàn) – Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα
8. 再联系! (zài lián xì) – Θα έχουμε επαφή
9. 我不得不说再见了- (wǒ bù dé bù shuō zài jiàn le): Θα πρέπει να φύγω
10. 失陪了 (shī péi le) – Συγγνώμη που αποχωρώ (φεύγω) (πολύ ευγενικός τρόπος)

Οταν μιλάμε στο τηλέφωνο…
11. “挂了啊 (guà le a)” – Πρέπει να κλείσω-ουμε τώρα