Ιστορία ιδεογραμμάτων!

Ας δούμε την εξέλιξη κάποιων ιδεογραμμάτων που με τα χρόνια άλλαξαν μορφή για να φτάσουν σε αυτή που είναι σήμερα…
Το να συνδυάζουμε το κάθε ιδεόγραμμα με μία ιστορία μας βοηθάει να το θυμόμαστε πιο εύκολα και η εκμάθηση γίνεται πιο διασκεδαστική!