” 把 “ – Πώς, πότε και γιατί χρησιμοποείται;

Σήμερα θα σας δείξουμε μια εξαιρετικά σύντομη εισαγωγή στο ‘πολύπλοκο’ 把 (bǎ) που θα κατανοήσετε στα επόμενα 10 λεπτά…

~ Πώς χρησιμοποιείται το 把;

Η τυπική δομή της κινεζικής πρότασης είναι Υ + Ρ + Α ( Υποκείμενο Ρήμα Αντικείμενο )

πχ.  我卖了自行车。 Wǒ màile zìxíngchē. Πούλησα το ποδήλατο.

Όμως,

Αν χρησιμοποιήσουμε το 把 στην πρόταση , αλλάζει την θέση του αντικειμένου φέρνοντας το δίπλα του, με τη θέση του ρήματος.

πχ  把自行车卖了。 Wǒ bǎ zìxíngchē màile. Πούλησα το ποδήλατο.

Όπως μπορείτε να δείτε, το νόημα δεν έχει αλλάξει, μόνο η δομή της πρότασης.

Δομή Σύνταξης 把>   Y + 把 + Α + Ρ

 

~ Γιατί χρησιμοποείται το 把;

Η πρώτη ερώτηση που κάνουν πολλοί όταν βλέπουν αυτό είναι “Ποιο είναι το νόημα του; Γιατί να το χρησιμοποιήσω;”

Υπάρχουν δύο απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα.

A) Το πρώτο είναι ότι το 把 είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιείτε εάν θέλετε να μιλάτε σωστά και με την «χάρη» ενός φυσικού ομιλητή. Από την οπτική γωνία ενός μαθητή, δεν έχει σημασία γιατί τα κινέζικα είναι έτσι. Απλά, είναι και πρέπει να το γνωρίζει.

B)Η δεύτερη απάντηση είναι μια θεωρία που καθιστά την πρόταση ευκολότερη στην κατανόηση καθώς γνωρίζουμε «ποιο είναι το αντικείμενο νωρίτερα»

 

~ Πότε χρησιμοποιείται to 把; Το 把 είναι ο τρόπος για να σχηματίσουμε μια πρόταση όταν:

Α) Υπάρχει ένα συγκεκριμένο (ορισμένο) αντικείμενο που το γνωρίζουν ο ομιλητής και ο ακροατής.

Β)Η πρόταση αφορά μια ενέργεια που συμβαίνει στο αντικείμενο.

Γ)Η πρόταση ασχολείται με το τι συμβαίνει στο τέλος στο αντικείμενο.

Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες λόγω της σύντομης περίληψης του φαινομένου 把 στον περιορισμένο χώρο που έχουμε εδώ.

Θα συνιστούσαμε να μην πιέζουμε τον εαυτό μας να απομνημόνευσουμε αυτούς τους κανόνες αλλά αντίθετα να στοχεύουμε στην φυσική κατανόηση και την αίσθηση της γλώσσας μέσα από πολλή εξάσκηση και έκθεση του προφορικού μας λόγου.

 

Παραδείγματα :

我把苹果吃掉了。 Wǒ bǎ píngguǒ chī diàole. Έφαγα το μήλο

我把作业写完了。 Wǒ bǎ zuòyè xiě wánle. Τελειώσα τη δουλειά μου

我要把这个送给他。 Wǒ yào bǎ zhège sòng gěi tā. Πρόκειται να του δώσω αυτο.

Εδώ παρατηρούμε ότι καμία από αυτές τις προτάσεις δεν αφήνει το ρήμα να μόνο του (να αιωρείται) στο τέλος. Πάντα υπάρχει κάποια άλλη λέξη για να κλείσει την πρόταση.

Αυτό οφείλεται σε ένα τρίτο σημείο: Το 把 χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στο αντικείμενο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το ρήμα εκτεθειμένο στο τέλος της πρότασης γιατί αυτό δεν θα ολοκλήρωνε το τελικό αποτέλεσμα της ενέργειας που γίνεται πάνω στο αντικείμενο.

Συνηθισμένοι τρόποι χρήσης :

1)Το 把 με 了

我把钱包弄丢了。 Wǒ bǎ qiánbāo nòng diūle. Έχασα το πορτοφόλι μου

2) Το 把 με έμμεσο αντικείμενο

不要把钱给他们。 Bùyào bǎ qián gěi tāmen. Μη δώσεις σε αυτούς χρήματα.

3)Το 把 με 成

把这句话翻译成韩语。 Bǎ zhè jù huà fānyì chéng hányǔ. Μεταφράστε την πρόταση στα Κορεάτικα.

4)把 με συμπληρώματα

请把菜拿过来。 Qǐng bǎ cài ná guòlái. Παρακαλώ φέρτε το φαγητό

今天把我累坏了。 Jīntiān bǎ wǒ lèi huàile. Σήμερα κουράστηκα πολύ!

那部电影把我吓得要死。 Nà bù diànyǐng bǎ wǒ xià dé yàosǐ. Η ταινία με φόβισε του θανατά.

Μέσα σε αυτόν τον λιγο χρόνο θέλουμε να πιστεύουμε ότι δώσαμε μια κατατοπιστικη περίληψη γύρω από το τελικά «όχι και τόσο δύσκολο» 把. 😊 Βλέποντας βεβαίως και παραπάνω γραμματικές πληροφορίες θα ολοκληρώσετε κάθε λεπτομέρεια για το 把, κάτι που θα είναι υπέροχο καθώς θα το χρησιμοποιείτε με μεγάλη ευκολία!

Το Chinesegreece έχει τη λύση γι αυτό και είμαστε πάντα στην διάθεσή σας!