Aυτοπαθείς  αντωνυμίες – Γραμματική- Κινέζικα – 自己 zìjǐ, 本身 běnshēn και 本人 běnrén

自己 zìjǐ, 本身 běnshēn και 本人 běnrén

 

Ήρθε η ώρα για τις περίφημες αυτοπαθείς  αντωνυμίες όπως οι – 自己 zìjǐ, 本身 běnshēn και 本人 běnrén που σημαίνουν ο εαυτός μου, εγω ο ίδιος, ο εαυτός κάποιου τρίτου και άλλες τέτοιες παραλλαγές.

 

  • 自己 zìjǐ

Σε πολλές περιπτώσεις, η προσθήκη της κινεζικής αυτοπαθής αντωνυμίας 自己 zìjǐ είναι απαραίτητη για να σχηματιστεί μια πλήρης πρόταση όπως «Προστατέψε τον εαυτό σου – 保护自己.

Σε άλλες προτάσεις βέβαια η πρόσθετη λέξη του 自己 zìjǐ τοποθετείται για να δώσει έμφαση στο θέμα που αναφέρεται.

 

Εν ολίγοις, η λέξη 自己 όσο είναι και αν είναι σημαντική σε κάποιες προτάσεις, άλλο τόσο μπορεί επίσης να γίνει περιττή σε κάποιες άλλες και τελικά να είναι το ίδιο σωστή - 我(自己) 都不想去,怎么会叫他去?  |  Και εγώ (ο ίδιος) δεν θέλω να πάω, γιατί να του έλεγα να πάει;

 

  • 本身 běnshēn

Μπορούμε επίσης να αντικαταστήσουμε τη λέξη 自己 zìjǐ με τον όρο 本身 běnshēn σε ορισμένες προτάσεις.

Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις όπου έχουμε λέξεις που είναι αυτοπαθείς από τη φύση τους, όπως στην πρόταση «(Προστατέψε) τον εαυτό σου

| 保护自己” και γιαυτό δεν αντικαθίσταται από “本身”.

Συνοπτικά, δεν λέμε “保护本身” επειδή είναι η λάθος χρήση στο αυτοπαθές ρήμα.

 

Παραδειγματα

Προστατέψε τον εαυτό σου.

保护自己。Bǎo hù zì jǐ.

 Σε μια σχέση, μάθετε να προστατεύετε τον εαυτό σας για να μην πληγώνεστε πολύ.

在感情上,要学着保护自己,不要受太多伤害。Zài gǎn qíng shàng, yào xué zhe bǎo hù zì jǐ, bù yào shòu tài duō shāng hài.

Φρόντισε τον εαυτό σου.

照顾自己。Zhào gù zì jǐ.

Όταν ζείτε στο εξωτερικό, θυμηθείτε να φροντίζετε τον εαυτό σας.

你在国外住,记得照顾自己。Nǐ zài guó wài zhù, jì dé zhào gù zì jǐ.

Να είσαι ο εαυτός σου.

做回自己。 Zuò huí zì jǐ.

Γιατί να ζεις για τους άλλους;  Να είσαι ο εαυτός σου.

何必为别人而活?做回自己。Hé bì wèi bié rén ér huó? Zuò huí zì jǐ.

 

– – – – – – – –

Όπως είπαμε και παραπάνω υπάρχουν προτάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν είτε自己 Zìjǐ, 本身 Běnshēn ή και τα δύο ταυτόχρονα για να ενισχύσουν περαιτέρω την έμφαση του εαυτού του υποκειμένου.

Για να δώσουμε αυτό το νόημα στην πρόταση θα πρέπει απλά οι συγκεκριμένες λέξεις, να έρχονται αμέσως μετά τις αντωνυμίες ή το υποκείμενο.

Και βέβαια την ιδια στιγμή οι αυτοπαθείς αντωνυμίες, μπορει να παραλειφθούν στην περίπτωση που δεν θέλουμε ιδιαίτερη έμφαση στο υποκείμενο.

Τύπος:

Προσωπ. Αντων/Υποκείμενο + 自己 / 本身 + πληροφορία

Εγώ, ο ίδιος, δεν μου αρέσει να πηγαίνω στο σπίτι του, πώς θα σας ζητούσα (πληθυντικός) να πάτε;

我自己都不喜欢去他家,怎么可能叫你们去?Wǒ zì jǐ dōu bù xǐ huān qù tā jiā, zěn me kě néng jiào nǐ men qù?

我本身都不喜欢去他家,怎么可能叫你们去?Wǒ běn shēn dōu bù xǐ huān qù tā jiā, zěn me kě néng jiào nǐ men qù?

 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι και οι δύο αυτοπαθείς αντωνυμίες δεν βρίσκονται πάντα σε σταθερή θέση.  Οι λέξεις που τις ακολουθούν, αλλάζουν θέση στην πρόταση τις περισσότερες φορές.

Πότε συμβαίνει αυτό :

Οταν σε μια πρόταση υπάρχει ρήμα δράσης απομακρύνεται η αυτοπαθής αντωνυμία από το υποκείμενο και τότε βέβαια κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της.

Τύπος :

Πρωπ. Αντων. /Υποκείμενο +πληροφορία +自己+ρήμα +πληροφορία

Κάθε μέρα τα παιδιά περπατούν μόνα τους στο σχολείο (χωρίς συνοδεία).

孩子们每天自己走去学校。Hái zi men měi tiān zì jǐ zǒu qù xué xiào.

 

Όταν κάνουμε αναφορές στην αυτοκατοχή όπως με την αγγλική λέξη “own +_(ουσιαστικό)_”, το 自己 Zìjǐ χρησιμοποιείται συχνά με τη λέξη “的 de” και μετά από αυτήν ακολουθείται από ένα ουσιαστικό.

Η λέξη de είναι κτητική και βλέποντας τη στην πρόταση έρχεται στο μυαλό μαζί με τις προσωπικές αντωνυμίες η έννοια του «δικού μου»

Σε τέτοια παραδείγματα, δεν χρησιμοποιούμε το “本身 Běnshēn” επειδή η λέξη δεν σημαίνει “δικό μου”.

Τύπος

自己 + 的 + Ουσιαστικό

Κρύφτηκα στο δωμάτιο, για να κάνω τις δουλειές μου.

我整天躲在房间里,做自己的事 Wǒ zhěng tiān duǒ zài fáng jiān lǐ, zuò zì jǐ de shì.

Επέστρεψε στο δικό της σπίτι.  (Σημαίνει ότι το άτομο μπορεί να μένει σε περισσότερα από ένα μέρη και τώρα, επιστρέφει στην αρχική του κατοικία)

她回自己的家去。Tā huí zì jǐ de jiā qù.

 

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι τα, 本身 Běnshēn και 自己 Zìjǐ δεν προορίζονται μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για να εκφράσουν την έννοια «εαυτός» και στα άψυχα πράγματα.

Το άρθρο από μόνο του είναι πλούσιο στο περιεχόμενο του.

这篇文章本身内容丰富。

Zhè piān wén zhāng běn shēn nèi róng fēng fù.

 

  • 本人Běnrén 

Το Běnrén θεωρείται μια πιο επίσημη λέξη για να τονίσει τον «εαυτό μου» ή τον «εγώ ο ίδιος » και δεν ακούγεται συχνά σε καθημερινή συνομιλία.

Το βλέπουμε σε καταστάσεις όπου κάποιος δίνει εγγύηση για κάτι, καθησυχάζει ή αναφέρεται σε κάποιον ανώτερης εξουσίας.

Όταν κάποιος χρησιμοποιεί το 本人 Běnrén, για τον εαυτό του, δείχνει  υπερεκτίμηση για τον ίδιο ή ίσως ένα αίσθημα απομόνωσης ενώ προσπαθεί να διεκδικήσει την άποψή του.

Θελει προσοχή στη χρήση του γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μια άβολη κατάσταση.

Φανταστείτε να λέτε μία πρόταση με 本人 Běnrén στον προϊστάμενό σας, μπορεί να αναρωτηθεί ποιος έχει ανώτερη εξουσία;  Εσύ ή αυτός;

 

Μένω στην άποψη μου. Συνεπώς , δε θα απολογηθώ σε αυτήν .

我本人坚持我的立场,所以我不会向她道歉。Wǒ běn rén jiān chí wǒ de lì chǎng, suǒ yǐ wǒ bù huì xiàng tā dào qiàn.