Διαφορές μεταξύ 还是/或者

Όπως το 还是(háishì) έτσι και το 或者(huòzhě) σημαίνουν «ή»/»είτε και χρησιμοποιούνται για να παραθέσουν κάποιες επιλογές. Παρόλα αυτά παρουσιάζουν μία μικρή διαφορά.

Το 还是(háishì) χρησιμοποιείται κυρίως σε ερωτηματικές προτάσεις (περιμένοντας ο συνομιλητής να διαλέξει μία από τις επιλογές που έχουν δοθεί) ενώ το 或者(huòzhě) σε καταφατικές προτάσεις οι οποίες αποτελούν μια δήλωση (θα γίνει κάτι από τα δύο/ίσως και τα δύο).

Ας δούμε την συντακτική δομή τους καθώς και κάποια παραδείγματα.

επιλογήΑ + 还是 + επιλογήΒ  ?

πχ 你喜欢茶还是咖啡?Nǐ xǐhuān chá háishì kāfēi?

Μετάφραση: Σου αρέσει το τσάι ή ο καφές;

επιλογήΑ + 或者 +επιλογηΒ ?

πχ  今天我想喝茶或者咖啡。Jīntiān wǒ xiǎng hē chá huòzhě kāfēi

Μετάφραση: Σήμερα θέλω να πιω είτε τσάι είτε καφέ.