Ταχυρυθμα Ενηλίκων Βασικό- Επιπεδα 1 & 2

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Επίπεδο μαθητών: Απόλυτα Αρχάριοι

Διάρκεια 45 ώρες (1,5 ώρα το μάθημα εβδομαδιαίως)

Περιεχόμενο μαθημάτων: Εισαγωγή στη Κινεζική γλώσσα. Πρόσωπα, Περιοχές, Νούμερα, Ποσά, Μέρες, Ώρες, Μήνες και Χρόνια. Αγορές,Τιμές, Διατροφή και Παραγγελίες. Οδηγίες για προορισμούς και χρήση μέσων μεταφοράς, Εκπαίδευση, Ζωή και Περιβάλλον, Καιρός και Κλίμα. Τηλεφωνία, Διαδίκτυο και Συστήματα επικοινωνίας, Σώμα και Υγεία.

Στην πρώτα μαθήματα εστιάζουμε στην προφορά και την ορθοφωνία, έτσι ώστε οι μαθητές μας να προφέρουν τα Κινεζικά ορθά. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτων μαθημάτων οι μαθητές είναι σε θέση να προφέρουν περίπου 70%-90% των κινεζικών λέξεων. Χτίζουμε τη βάση για την εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας.

Δίνουμε έμφαση στο προφορικό και ακουστικό κομμάτι της γλώσσας καθώς εισηγούμαστε τα κινεζικά ιδεογράμματα. Διδάσκουμε πάνω από 180 ιδεογράμματα και 700 λέξεις και φράσεις καθώς και την ορθή χρήση τους σε προτάσεις.

Διδαχή ορθής δομής προτάσεων και γραμματικής. Δημιουργούμε γερή βάση κινεζικού λεξιλογίου. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν ικανοποιητικά σε πολλές θεματικές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου οι μαθητές είναι έτοιμοι για την εξέταση του διπλώματος HSK 1.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ

Yπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε τα μαθήματα αυτά online με Skype

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Επίπεδο μαθητών: Αρχάριοι, μαθητές με λίγη γνώση της Κινεζικής.

Διάρκεια: 45-55 ώρες: (1,5 ή 2 ώρες ανά μάθημα)

Περιεχόμενο μαθημάτων

Με την εκπλήρωση του Επιπέδου 2 οι μαθητές έχουν εξαιρετική κατανόηση των βασικών Κινεζικών εννοιών και μπορούν να επικοινωνούν σε απλές και καθημερινές δραστηριότητες που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για παρόμοια θέματα.

  • Θα έχουν επίσης μάθει πάνω από 400 κινέζικα ιδεογράμματα και θα μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν απλές επιστολές, ημερολόγια και σύντομα κινέζικα κείμενα, όπως μηνύματα και emails.
  • Οι μαθητές θα μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό του λεξιλογίου τους και να δημιουργήσουν πάνω από 1000 νέες λέξεις, φράσεις και ιδιωματισμούς.
  • Οι μαθητές θα είναι σε θέση να καταλάβουν και να γράψουν σύντομες ιστορίες και επιστολές.

Δεδομένου ότι το Επίπεδο 2 είναι συνέχεια του Επιπέδου 1, συνιστούμε να ολοκληρώσετε το Επίπεδο 1 πριν συνεχίσετε για το Επίπεδο 2.

Μερικοί από τους μαθητές μας πήγαν στην Κίνα με την κατοχή του πτυχίου του HSK 2 , ενώ άλλοι διατηρούν ισχυρές επιχειρηματικές επαφές με συνεργάτες εκεί. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου οι μαθητές είναι έτοιμοι να δώσουν εξετάσεις για απόκτηση του πτυχίου HSK 2.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ