ΜΑΘΗΜΑΤΑ ONLINE ΜΕ SKYPE

Εξειδικευμένοι Καθηγητές

Οι καθηγητές μας είναι πολύ έμπειροι και εξειδικευμένοι στο να διδάσκουν μέσω του διαδικτύου. Δεν είναι αυτόνομοι καθηγητές που διδάσκουν όπως νομίζουν αλλά στηρίζονται σε δοκιμασμένα προγράμματα και υλικό, ελέγχονται για τον επαγγελματισμό τους και έχουν όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. διαδραστικά προγράμματα) για να κάνουν την εκπαίδευσή σας ευχάριστη.

 Στο χώρο σας με SKYPE

Τα μαθήματα γίνονται μέσω των ιδιαίτερα διαδεδομένης πλατφόρμας Skype, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείται όλο το υλικό και τα βιβλία που χρησιμοποιούμε στα παραδοσιακά μαθήματα. Ένας εξειδικευμένος καθηγητής διδάσκει με όλες τις δυνατότητες που θα είχε αν ο ήταν στον ίδιο χώρο με το μαθητή. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να είναι ατομικά ή και με 2 – 3 μαθητές. Σοβαρό πλεονέκτημα είναι ότι ο μαθητής είναι στο χώρο του, με άνεση, και μπορεί να προγραμματίσει το μάθημα όποτε θέλει.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ